Ekiplerin Beş Temel Aksaklığı

Patrick Lencioni’nin ekiplerin 5 temel aksaklığı ile yaptığı çalışmada; ilk aksaklık güven eksikliğidir ve tüm aksaklıkların birbirini tetiklediğinden bahsedilir. 

Güven eksikliği takımdaki kişilerin yara alma korkularından, grup içerisinde savunmasız kalmak istememesinden kaynaklanır. Zayıf/gelişime açık yönler konusunda şeffaf olmayan ekip üyeleri güven ortamı için gerekli alt yapıyı oluşturamazlar. Güven eksikliği olan bir takımda diğer aksaklıkların görülme ihtimali çok yüksektir ve bu durum yüksek performanslı bir takım oluşumun önündeki en büyük engeldir.

İkinci aksaklık çatışma korkusudur. Güven eksikliği olan takım; şeffaf, sansürsüz fikir çatışmalarına giremez. Bunun yerine üstü kapalı, imalı yorumlara girilir. Ekip içerisinde daha önce verimli fikir çatışmaları yerine, bireysel ve yıkıcı tartışmaların yapılmış olması bu aksaklığa sebep olan en önemli deneyimdir.

Sağlıklı çatışmanın yokluğu, bağlılık eksikliğine neden olur. Fikir tartışmaları ile ortaya yaratıcı fikirler koymayan takım üyeleri; yapılan toplantılarda alınan kararlarda herkesle aynı fikirdeymiş gibi davranıp, asında hiçbir zaman bu fikirleri benimseyip bağlı kalmazlar.

Gerçek bağlılığı olmayan ekip üyeleri dördüncü aksaklık olan hesap sorulabilirlikten kaçınma aksaklığını yaşarlar. Alınan kararları benimsemeyen üyeler, takımın hedeflerine ne kadar odaklanırlarsa odaklansınlar, ekibin çıkarına ve kararlarına ters düşen davranışlarda bulunan ekip arkadaşlarına hesap sormaktan çekinirler, bu çekinmenin kişisel ilişkilerin bozulmaması ya da farklı bir durumdan da kaynaklanması mümkündür. Ve bu aksaklık düşük standartlarda iş çıkartmaya neden olabilir.

Ekiplerde görülen beşinci aksaklık sonuçları dikkate almamadır. Ekip üyeleri kendi bireysel ego, meslekte ilerleme, takdir edilme gibi ihtiyaçlarını, ekibin ortak hedeflerinden daha fazla önemserler.