Koçluk Nedir?

Koçluk; esasında değişim yönetimidir. Hızla değişen günümüz dinamiklerine uyum sağlayabilmeye, değişimin hızına ve içeriğine adapte olmaya yardımcı bir süreçtir. Bireylerin olmak istedikleri kişiye doğru yolculuklarında; farkındalık yaratan, derin düşündüren, seçeneklerini belirlemeye ve seçenekleri çoğatmaya, faydalı sorular ile aslında potansiyelini performansa dönüşmesine yardımcı, pozitif değişimi hedefleyen bir süreçtir.

“Koçluk, istenilen bir sonuca yönlendirecek değişimi yaratma sürecidir.”

Koç ne yapar?

• Derin dinler
• Öğrenen zihniyettedir
• Doğru zamanda doğru sorular sorar
• Sorularını çocuk merakı ile sorar
• Varsayımda bulunmaz
• Ayna tutar
• Gerekli olduğunda meydan okur
• Konuya değil kişiye koçluk yapar

Kimler koçluk alır?

Potansiyelini maksimum düzeyde performansa dönüştürmek isteyenler
Gerçekçi hedefler ve bu hedeflere yönelik bilinçli seçim yapmak isteyenler
Zihinsel Tutum ve farkındalığını geliştirmek isteyenler…

“Performans, öğrenme ve doyum alanlarında kendisini bir üst versiyonuna taşımak isteyen herkes koçluk alabilir.”

Koçluk hangi alanlarda alınır?

Yönetsel ve liderlik süreçleri
Eğitim ve sınav süreçleri
Gelecek ve kariyer planlama
Vizyon oluşturma
Proje ve yaratıcılık
Aile, ilişki ve iletişim süreçleri
Takım süreçleri
Zaman yönetimi