Temas İletileri

🌿Transaksiyonel Analiz’in babası Eric Berne’e göre; her insanın doğası gereği temas iletisi alma açlığı vardır.

🌿Varolduğumuzun farkındalığı ile yaşamak için temas iletilerine ihtiyaç duyarız.

🌿Temas iletileri; duyu organlarımız ile aldığımız, varlığımızın onandığına dair uyaranlardır.

🌵Bizde rahatsızlık hissi uyandıran, mutsuzluğumuzu tetikleyen iletilere “Dikenliler”

🐶Temas iletisi olarak aldığımızda mutluluk, yeterlilik hissettiğimiz uyarıcılara ise “Yumoşlar” diyoruz.

🌿4 çeşit temas iletisi vardır:

🌿Koşullu olumlu/olumsuz iletiler fotoğraf/video çekmek gibidir, davranışın tanımını verir. 

🌿Koşulsuz olumlu/olumsuz iletiler varlığa yöneliktir, varoluşumuzun onanması ya da onanmaması ile ilgilidir. 

🌿Koşulsuz Olumsuz iletiler incitici ve yıkıcıdır.

🌿Tüm davranışlarımızın temelinde temas iletisi almak olduğu düşünüldüğünde; olumsuz temas iletisi verilecekse koşullu olmasını tercih etmeliyiz.