Transaksiyonel Analiz Felsefesi

İnsanlar OK’dir.
Herkes ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun değerlidir. Her insanın özü davranışlarından daha değerlidir.


Herkesin Düşünme Kapasitesi Vardır.
Önemli bir mental rahatsızlığı olmayan herkes; etrafında ne olduğunu, kendisinde neler olduğunu fark edebilme yetisine sahiptir. Herkes hayattan ne istediğine karar verebilir ve bu kararların sorumluluğunu almak durumundadır.


Yaşamında Ne Olacağına Herkes Kendi Karar Verir ve Bu Kararlar Değişebilir.
Yaşadığımız olaylara nasıl tepki vereceğimize kendimiz karar veririz. Bu tepkileri bugün OK olma durumumuzdan ya da küçük bir çocukken uygulamış olduğumuz stratejiler ile yapabiliriz. Farkındalık ile gerekli olması halinde bu tepkileri değiştirebiliriz.